Pracownia Ekologii (P57)

OPIS PRACOWNI

Pracownia Ekologii, zlokalizowana w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych (zajęcia laboratoryjne i terenowe, wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty) dla studentów kierunków: biologia, biologia i geografia oraz ochrona środowiska w zakresie: ekologii, biogeochemii, genetyki, ekosystemów lądowych, ekotoksykologii i mikrobiologii dla studentów studiów I i II stopnia. Realizowane są także badania studentów w ramach ich prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Pracowni Gleboznawstwa (4 profesorów, 2 doktorów  habilitowanych, 2 doktorów, 3 magistrów) prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach następujących kursów: Ekologia ogólna, Ekologia tropikalna, Metody terenowych badań przyrodniczych, Fotografia przyrodnicza, Praktyka badań naukowych, Mikrobiologia, Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska, Genetyka.
Wyposażenie Pracowni Ekologii zostało wzbogacone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny: wagi, pipety, biurety, pH-metry, mikrobomby, higrometry, aparaty fotograficzne, wysokościomierze, lornetki, średnicomierze, klupy, anemometry. Pozwoliło to na utworzenie wielu stanowisk dydaktycznych i analitycznych dla studentów w laboratorium, a także w terenie oraz na urozmaicenie oferty dydaktycznej, dając możliwość lepszego poznania i doskonalenia różnych metod i technik analitycznych do badania np. respiracji ściółki, tempa dekompozycji czy aktywności organizmów w różnych warunkach środowiska co umożliwia ocenę oddziaływania wielu różnych czynników na raz.

Absolwenci uczestniczący w kursach prowadzonych przez Pracownię Ekologii znajdują zatrudnienie w różnych placówkach naukowych, stacjach badania i kontroli środowiska, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych zajmujących się zarządzaniem i ochroną przyrody, na stanowiskach wymagających znajomości technik analitycznych, analizy danych i pracy zespołowej. Pracują również na różnych poziomach edukacji w szkolnictwie.

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU

div align=center>

L.p.

Nazwa
aparatu

Krótki
opis techniczny

Zdjęcie

1

Mikrobomba kalorymetryczna elektroniczna

2 szt.; 22 ml bomba tlenowa oraz statyczny płaszcz termiczny; 230 V, 25 do 200 mg, pomiar do 1200 kalorii; czas analizy jednej próby: 6-10 min;
powtarzalność odczytów (%RSD) nie gorsza niż 0.40%; - statyczny typ kalorymetru; ekran dotykowy

2

Waga analityczna elektroniczna

5 szt.; obciążenie maksymalne 310 g, obciążenie minimalne 1 mg, dokładność odczytu 0.001 mg, temperatura pracy 10 - 50˚C, kalibracja wewnętrzna, wyświetlacz graficzny, firmy Radwag, AS 160/C/2

3

Waga terenowa

2 szt.; obciążenie maksymalne 2500 g, obciążenie minimalne 0.5 g, dokładność odczytu 0.01 g, temperatura pracy 15 - 30˚C; firmy Radwag WPS 3100/C/2

4

Biureta automatyczna

4 szt.; dozowanie metodą ciągłą i bez pulsacji;
zasilanie ogniwem o długiej żywotności;
zakres dozowania: od 0,01 ml do 999,9 ml;
indywidualnie: poziomo 142–220 mm, pionowo 10–200 mm; teleskopowa rura ssąca dla automatycznego nastawiania długości 210–370 mm; szybkie i proste nastawianie objętości; wysoka odporność chemiczna

 

5

Mikropipeta automatyczna

10 szt.; Eppendorf Research; mechanizmem amortyzujący, chroniący trzonek pipety na końcówki do pipet; jednokanałowe mikropipety z wyrzutnikiem;
możliwość skalibrowania i sterylizacji pipety;
możliwością skalibrowania pipety do specyficznego płynu i pojemności

6

pH-metr cyfrowy przenośny wraz z elektrodami

4 szt.; SI Analytics, handylab, pH 11/SET; pH:  2,000 ÷ +19,999 pH; pomiar temperatury: - 5,0°C ÷ +120,0°C; dokładność: ±1 cyfra (Mv); automatyczna  kalibracja 1, 2 lub 3 punktowa oraz automatyczna  kompensacja temperatury; rozdzielczość 0.001 pH;
wyświetlacz: d
uży typu LCD

 

7

Higrometr cyfrowy

4 szt.; wskazywanie wartości maksymalnych i minimalnych; funkcja wstrzymania wyniku pomiaru HOLD; kalkulacja temperatury punktu rosy; parametry mierzone: temperatura w °C i °F (zakres pomiarowy: -10 do 50°C, z dokładnością: ±0,5°C);
wilgotność powietrza: % RH (zakres pomiarowy: 0 o 100% RH, z dokładnością ±2,5%, wilg.wzgl. (5 ... 95% RH); rozdzielczość: 0,1°C / 0,1% RH;
wyświetlacz LCD

 

8

Aparat fotograficzny wraz z obiektywem i lampą do makrofotografii

2 szt.; Canon EOS 7D, lustrzanka cyfrowa o rozdzielczości minimum 12 MPix, z systemem automatycznego czyszczenia matrycy wraz z obiektywem macro 100 mm, f 2,8 z optyczną stabilizacją obrazu oraz lampa ringowa Canon

 

9

Statyw fotograficzny wraz z głowicą

2 szt.; statyw węglowy z głowicą kulową,
Benro C2970T

10

Aparat fotograficzny do zdjęć podwodnych z obudową

5 szt.; OLYMPUS TG -820; wodoszczelny: do 10 m głębokości; odporny na upadek z wysokości: do 2m, zgniatanie ciężarem: do 100kg i na niskie temperatury: do -10°C; szerokokątny obiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym (28-140mm);
- 12 Megapikselowy sensor backlit CMOS; filmowanie 1080p, Full HD, Movie oraz kontrola HDMI; stabilizacja filmowego obrazu - Multi-motion Movie IS; technologia iHS; ekran LCD  7.6cm/3.0 calowy, o rozdzielczość 1.030,000 punktów

 

11

Lornetka  10x50

5 szt.; nietonąca, wodoszczelna lornetka porropryzmatyczna, wypełniona azotem; odporna na warunki atmosferyczne; pryzmaty dachowe ze szkła BaK-4 pokryte powłokami korygującymi przesunięcia fazowe w celu uzyskania wysokiej rozdzielczości oraz dobrej ostrości i kontrastowości obrazu; pole widzenia: od 98 do 1000 m; średnica obiektywu: 42 mm; szkłotypu BaK-4; Nikon 10x50

 

12

Wysokościomierz

3 szt.; bez pryzmatu, dwie skale 15/30 i 20/40 z tablicą przeliczeniową % na stopnie; obudowa z anodowego aluminium; dokładność pomiaru:  0,25 m; możliwość podawania pozycji geograficznej;
wyposażony w tabelę przeliczeniową

 

13

Średnicomierz
60 cm

1 szt.; z zalegalizowanym wzorcowaniem, z lekkiego stopu aluminium oraz tworzywa sztucznego; szyna miernicza wykonana z profilu aluminiowego o wymiarach 25 x 6,5 mm, podziałka w cm i mm na obu stronach szyny; cyfry i podziałka drukowane na czarno, anodowane, odporne na ścieranie, wodę oraz czynniki atmosferyczne; zakres pomiarowy: 60 cm; waga  0.75 kg

 

14

Klupa  50 cm

1 szt.; niewzorcowana; belka pomiarowa płaska, pusta w środku, aluminium, o przekroju 20x10 mm, obustronnie oznaczona podziałką w cm, zakres pomiaru do 50 cm; zakres pomiaru do 50 cm; masa  300 g; cyfry drukowane na czarno w jednej płaszczyźnie z powierzchnią belki, odporne na ścieranie, wodę oraz czynniki atmosferyczne

 

15

Anemometr

1 szt.; cienka sonda; połączenie cieplno-oporowe i standardowy termistor; odczyty maksymalnych i minimalnych pomiarów, z możliwością ich późniejszego przywołania; duży wyświetlacz LCD z podwójną funkcją wyświetlania w tym samym czasie odczytów temperatury i prędkości przepływu powietrza; pomiary temperatury w °C lub °F; próbkowanie: Około 0.8 sek.; temperatura pracy urządzenia: 0°C do 50°C

 

16

Zestaw do pomiaru respiracji ściółki

1 szt.; z dyfuzyjnym czujnikiem pomiarowym ,
0-1000 ppm, wyjście analogowe 0-5V, wyjście cyfrowe RS485 i wyposażenie

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ZAKUPIONEJ APARATURY

L.p.

Nazwa
aparatu

Nazwa
i kod kursu

Kierunek
i rok studiów

1

Mikrobomba kalorymetryczna elektroniczna

Fotografia przyrodnicza WBNZ-810

Ekologia tropikalna WBNZ-849

Ekologia ogólna WBNZ-884

Ekologia tropikalna WBNZ-849

Metody terenowych badań przyrodniczych INS-75

Praktyka badań naukowych WBNZ-730

Mikrobiologia WBNZ-804

Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska WBNZ-844

Genetyka INS-36

I i II stopień kierunków:

- biologia,

- biologia i geografia,

- ochrona środowiska

III stopień:  biologia

2

Waga analityczna elektroniczna

3

Waga terenowa

4

Biureta automatyczna

5

Mikropipeta automatyczna

6

pH-metr cyfrowy przenośny wraz z elektrodami

7

Higrometr cyfrowy

8

Aparat fotograficzny wraz z obiektywem i lampą do makrofotografii

9

Statyw fotograficzny wraz z głowicą

10

Aparat fotograficzny do zdjęć podwodnych z obudową

11

Lornetka  10x50

12

Wysokościomierz

13

Średnicomierz 60 cm

14

Klupa  50 cm

15

Anemometr

16

Zestaw do pomiaru respiracji ściółki