Centrum Środowiska

W miarę narastania problemów ludzkości, które u swego źródła mają zniszczenie i nadmierną eksploatację środowiska naturalnego, wzrasta świadomość potrzeby jego poznania i ochrony. Studia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcą w kierunkach niezbędnych do prowadzenia badań środowiska naturalnego człowieka oraz poszukiwania dróg niwelowania skutków działalności przemysłu, urbanizacji, turystyki i in. Wiedza potrzebna w badaniach środowiska przyrodniczego zawiera w sobie elementy biologii, chemii i innych gałęzi wiedzy. Zajęcia, które będą prowadzone w Centrum Środowiska obejmują zagadnienia chemii, szczególnie praktyczne zastosowania chemii w badaniach środowiska, analizie zanieczyszczeń wody i atmosfery, jaki zagadnienia biologiczne, np. badania składu tkanek roślinnych świadczącego o zmianach środowiska przyrodniczego, badania mikroflory i składu gleb i badania geologiczne.

Centrum Środowiska obejmuje następujące Pracownie:

  • Pracownia Chemii Stosowanej
  • Pracownia Chemicznych Technologii w Ochronie Środowiska
  • Pracownia Analityki Środowiskowej
  • Pracownia Ekologii
  • Pracownia Gleboznawstwa
  • Pracownia Kartografii Geologicznej