CENTRA DYDAKTYCZNE

Zdobywanie wiedzy z zakresu fizyki, chemii i biologii wymaga umiejętności wykonywania eksperymentów wielu typów - od doświadczeń chemicznych w laboratorium, po eksperymenty biologiczne w terenie, obserwacje astronomiczne, modelowanie zjawisk oraz kształtu i dynamiki molekuł z wykorzystaniem komputerów. Współczesne nauki eksperymentalne posługują się skomplikowaną i czułą aparaturą. Studenci muszą zatem zdobywać krok po kroku wiedzę o działaniu współczesnych aparatów pomiarowych i coraz bardziej skomplikowanych technikach badawczych. Coraz wyraźniejsze staje się zacieranie granic między dziedzinami wiedzy - powstały ważne obszary wiedzy łączące klasyczne obszary, jak biochemia, na pograniczu biologii i chemii, biofizyka, na pograniczu fizyki i biologii, biochemia fizyczna, , modelowanie molekularne, biocybernetyka, nauka o biomateriałach i inne. Współczesne techniki badawcze i stosowana w badaniach aparatura również wymagają interdyscyplinarnej wiedzy. Przykładem może być obrazowanie wnętrza organizmów metodami tomografii promieniowania X i metodami magnetycznego rezonansu jądrowego. W obu przypadkach zrozumienie dostępnej wiedzy wymaga silnych podstaw z zakresu chemii, fizyki, biologii, biochemii, biofizyki, oraz teorii informacji. Podobnie współczesna mikroskopia optyczna wymaga od eksperymentatora wiedzy z zakresu optyki, biologii, fotochemii, optoelektroniki i matematycznych technik analizy obrazu cyfrowego. W celu unowocześnienia i dostosowania poziomu i metod nauczania studentów kierunków przyrodniczych i ścisłych, na I, II I III stopniu nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim stworzono sześć centralnych jednostek edukacyjnych, wyposażanych obecnie w aparaturę badawczą finansowaną przez program POIŚ, oraz muzeum przyrodnicze, które udostępni dla celów edukacyjnych bogate i cenne zbiory przyrodnicze zgromadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim. Są to:

  1. Centrum Edukacji Przyrodniczej.
  2. Centrum Analityczne.
  3. Centrum Bionauk.
  4. Centrum Środowiska.
  5. Centrum Materiałów.
  6. Centrum Komputerowe.

Centra te skupiają aparaturę niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych dostosowanych do współczesnego stanu wiedzy i technologii badawczych. Aparatura ta będzie wykorzystywana w zajęciach praktycznych prowadzonych dla studentów fizyki, biologii i chemii, oraz pokrewnych kierunków. Umożliwi ona prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, oraz przekazanie studentom nie tylko wiedzy o prawach przyrody, ale umiejętności badania zjawisk przyrodniczych, praw tłumaczących zjawiska z dziedziny chemii, fizyki i biologii z wykorzystanie nowoczesnej aparatury pomiarowej. Ponadto, studenci zdobędą nie tylko umiejętności planowania eksperymentów i obsługi aparatury, ale również analizy danych, jak i wykonywania eksperymentów in silico, z wykorzystaniem szybkich komputerów wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie potrzebne do modelowania badanych zjawisk i struktur molekularnych.

Wyposażenie poszczególnych, wymienionych powyżej Centrów edukacyjnych opisano we właściwych podrozdziałach tej witryny internetowej.