Pracownia Materiałów Supra-, Nano- i Makromolekularnych (P63)

OPIS PRACOWNI

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ZAKUPIONEJ APARATURY