Centrum Materiałowe

Badania nowych materiałów zyskały w ostatnich latach duży rozgłos i są przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin techniki. Wśród nowych materiałów tworzonych w laboratoriach na całym świecie znajdują się substancje kompatybilne z żywymi tkankami, tzw. biomateriały, używane w leczeniu ubytków kostnych, lub używane jaki rusztowanie zastępujące macierz zewnątrzkomórkową do produkcji fragmentów tkanek, jak skóra do przeszczepów, materiały o niezwykłej odporności mechanicznej jak kevlar, materiały biologiczne tworzone w zmodyfikowanych genetycznie układach biologicznych, jak bardzo odporne włókna białkowe, nanomateriały oraz wiele innych syntetycznych materiałów o własnościach precyzyjnie dobranych do zamierzonych zastosowań. Techniki badawcze używane w poszukiwaniu nowych biomateriałów i określaniu ich właściwości wywodzą się z chemii oraz fizyki. Zajęcie, które będą prowadzone w zmodernizowanych pracowniach Centrum Materiałów pozwolą studentom zapoznać się z szerokim wachlarzem technik badawczych stosowanych w badaniach nowych materiałów.

W Centrum Materiałów zostaną zmodernizowane następujące Pracownie:

  • Pracownia Chemii Nowych Materiałów i Katalizy
  • Pracownia Chemii Koordynacyjnej
  • Pracownia Biomateriałów
  • Pracownia Materiałów Supra-, Nano- i Makromolekularnych
  • Pracownia Własności Termicznych Kryształów
  • Grupa Pracowni Specjalistycznych dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia.