Pracownia Chemii Nowych Materiałów i Katalizy (P60)

OPIS PRACOWNI

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ZAKUPIONEJ APARATURY