Grupa Pracowni Specjalistycznych dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (P65)

OPIS PRACOWNI

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ZAKUPIONEJ APARATURY