Promocja

Promocja projektu obejmowała następujące działania:

Lp

Podjęte działania

Krótki opis

1

Oznaczenia informacyjne

Tablice informacyjne oraz pamiątkowe umieszczane w głównych lokalizacjach działań inwestycyjnych, oznaczenia pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, oznaczenia sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

2

Materiały informacyjne
i promocyjne

Opracowanie, druk lub wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych (notesów, bloczków samoprzylepnych, teczek A4, zestawów piśmienniczych, długopisów, toreb bawełnianych, pamięci przenośnych USB, banków energii, kalendarzy).

3

Produkcja i dystrybucja filmu promocyjnego

Opracowanie filmu prezentującego główne produkty i rezultaty możliwości dydaktyczne i badawcze związane z dydaktyką prowadzoną w pracowniach utworzonych i zmodernizowanych w ramach projektu.

4

Konferencja

Organizacja jednodniowej konferencji informacyjnej związanej z oddaniem do użytkowania infrastruktury Centrów dydaktycznych. Konferencja odbyła się w nowo wybudowanym Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. W konferencji wzięło udział około 200 uczestników. W trakcie konferencji zaprezentowano centra dydaktyczne oraz program dydaktyczny opracowany w ramach realizacji projektu.

5

Dni Otwarte

Organizacja Dni Otwartych Wydziałów: Chemii, BiNoZ, BBiB i FAIiS.

6

Strona internetowa projektu

Strona www przedstawiająca główne założenia i osiągnięcia w trakcie realizacji projektu.