Pozostałe działania projektowe

Obok prac związanych z budową Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz zakupów stanowisk badawczo-pomiarowych do powołanych centrów dydaktycznych przeprowadzono również działania polegające na:

  • przebudowie pomieszczeń technicznych z przenaczeniem na cele dydaktyczne,
  • rozbudowie infrastruktury ICT służącej dydaktyce,
  • promocji projektu.