Komponenty infrastruktury ICT

Oprogramowanie dydaktyczne

W ramach projektu zakupiono oprogramowanie dydaktyczne dla studentów Wydziałów przyrodniczych i ścisłych UJ, przeznaczone do prowadzenia obliczeń matematycznych, graficznej prezentacji wyników, analizy i wizualizacji danych, jak i projektowania oraz sterowania procesami laboratoryjnymi.

Wszystkie programy są udostępnione w zakresie licencji przez portal Uczelni:

dla studentów - http://www.uj.edu.pl/studenci/oprogramowanie

dla doktorantów - http://www.uj.edu.pl/doktoranci/oprogramowanie

dla pracowników - http://www.uj.edu.pl/pracownicy/oprogramowanie

Wszystkie programy posiadają bezterminowe licencje na kupione wersje do celów dydaktycznych. Można je instalować na dowolnej liczbie komputerów stacjonarnych zarejestrowanych w domenach Wydziałów UJ objętych projektem, a niektóre z nich są dostępne również do wykorzystania na komputerach przenośnych lub domowych. Co roku kupowane są dodatkowe usługi okresowe umożliwiające aktualizację oprogramowania, uzyskanie pomocy technicznej producenta, korzystanie z baz oraz instalacje niestandardowe.

L.p.

Nazwa
programu

Krótki
opis techniczny

Link do programu na stronie UJ

1

LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest modułowym środowiskiem programowania układów i urządzeń elektronicznych, akwizycji i przesyłu danych, sterowania urządzeń laboratoryjnych, naukowych i przemysłowych, automatyki, robotyki i mechatroniki oraz wielu innych. Wykorzystuje graficzny język i środowisko programowania. Umożliwia tworzenie i dystrybucję plików wykonywalnych. Program umożliwia modelowanie zagadnień inżynierskich, naukowych i procesów technologicznych, dynamiki obiektów/struktur dowolnej skali. Przez definiowanie wątków asynchronicznych, pozwala na tworzenie aplikacji wielowątkowych oraz na wykorzystywanie kodu popularnych języków i programów (m.in. .NET, kody C, C++, C#, VisualBasic, skrypty MathWorks, MATLAB).

2

Mathcad

Mathcad jest komercyjnym programem algebry komputerowej (CAS). Cechą charakterystyczną Mathcada jest łatwość i intuicyjność obsługi, przy klasycznej formie zapisu wyrażeń matematycznych z użyciem naturalnych symboli algebraicznych. Nawet skomplikowane obliczenia i ich wizualizacje może przeprowadzić użytkownik bez przygotowania programistycznego, a wiele operacji daje się realizować za pomocą myszy. Program daje możliwość komponowania w trybie WYSIWYG aktywnych formuł z tekstem, tabelami, wykresami i zdjęciami, ukrywania widoczności elementów itp. Program wspiera wymianę danych, jak i integrację z bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi, pakietami sterowania, akwizycji i analizy danych oraz naukowymi i inżynierskimi systemami obliczeń i symulacji m.in. CAD, CAM, CAE, FEM, BIM, GIS. Użytkownicy mają zapewniony dostęp online do bibliotek informacji technicznych i narzędzi z zakresu chemii, nanotechnologii, ceramiki, polimerów, farmacji, optyki, elektroniki, biochemii, biotechnologii, inżynierii środowiska, lądowej i wodnej oraz wsparcie techniczne (baza wiedzy, system pomocy, baza gotowych arkuszy obliczeniowych, dostęp do tablic fizykochemicznych, matematycznych, podstawowych wzorów, formuł i stałych).

3 Origin

Origin Pro jest pakietem, umożliwiającym pozyskiwanie, analizę i wizualizację danych pomiarowych. Szereg narzędzi pozwala użytkownikowi dokonać importu danych i umieścić je w arkuszu. Następny etap to przetwarzanie zgromadzonych danych, dokonywane już przez użytkownika. Do tego celu służy wiele wbudowanych funkcji, a użytkownicy bardziej zaawansowani mogą korzystać z możliwości programistycznych i tworzyć własne procedury analizy przy pomocy dostępnych narzędzi. Dane pobrane i przetwarzane można wizualizować na każdym etapie analizy. Służy temu zestaw wielu typów wykresów dwu- i trójwymiarowych.

4 PeakFit

PeakFit służy do analizy danych wielowierzchołkowych. Posiada ponad 80 wbudowanych modeli funkcji aproksymujacych wraz z możliwością stworzenia biblioteki użytkownika. Czyta pliki w formatach: ASCII, AIA chromatography, Excel, dBase, DIF, Quattro Pro, Lotus 1-2-3 oraz SigmaPlot. Główne własności programu: automatyczne separacja do 100 wierzchołków, bogata bibliotek modeli, wygładzanie danych i filtry cyfrowe, automatyczne określanie funkcji bazowej oraz graficzna aktywacja i deaktywacja estymacji.

5 EthoVision XT EthoVision XT jest pakietem modułów umożliwiających badania charakterystyki ruchu zwierząt (a w zasadzie dowolnych poruszających się obiektów). Program dokonuje konwersji informacji z plików video na informację o trajektorii przemieszczających się obiektów i dokonuje analizy tej trajektorii, zwracając informacje o parametrach takich jak przebyta droga, prędkość poruszania się, zmiany kierunku ruchu, czas przebywania w określonych strefach obserwowanej areny, odległość od wyróżnionych punktów, itp. Pozwala też organizować protokoły obserwacyjne w taki sposób, by zapisy trajektorii zaczynały się i kończyły po spełnieniu zadanych warunków (np. dotarciu śledzonego osobnika do określonego miejsca). Pakiet umożliwia także obserwacje pojedynczych osobników na wielu arenach równocześnie albo kilku osobników poruszających się na jednej arenie.

 

Serwery

Zakupiono dodatkowy serwer o dużej mocy obliczeniowej, który przejął część obciążenia związanego z obsługą platformy e-learningowej. Serwer składa się z dwóch węzłów Dell PowerEdge R420 wraz z zestawem stacji roboczych (10 komputerów stacjonarnych i 15 komputerów przenośnych) z niezbędnym oprogramowaniem.  Zestaw powyższy umożliwił wsparcie dydaktyki prowadzonej w ramach modernizowanych pracowni poprzez zamieszczenie w formie elektronicznej materiałów do ćwiczeń.
Do obsługi  dystrybucji wymienionego powyżej oprogramowania dla studentów oraz zarządzania licencjami w przypadku tzw. licencji "float" zakupiono oddzielny serwer Dell PowerEdge R720.

L.p.

Nazwa

Krótki
opis techniczny

Zdjęcie

1

Serwer do obsługi platformy e-learningowej wraz z zestawem stacji roboczych

Serwer: 2 x Dell PowerEdge R420 Rack Chassis 1U z procesorem Intel Xeon E5-2430 2.2GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, HyperThreading, 6C, 95W i pamięcią RAM 4GB 1333 MHz LV; 2HD 300MB HotPlug SAS 6Gbps 10krpm; DVD±RW; kartą sieciową Broadcom 5719 QP 1Gb, serwerową kartą sieciową Intel Ethernet I350 DP 1Gb; kartą portu iDRAC; dwoma zasilaczami HotPlug 550W; diagnostycznym panelem LCD na froncie obudowy.

Stacje stacjonarne: 4 zestawy komputerowe oparte na procesorze i7-4770S 3.10GHz, 4C, 65W, 22nm z pamięcią 16GB, dyskami SDD 120GB i HDD 1TB oraz monitorem 27" 1920x1080 IPS + 6 zestawów komputerowych z wyposażonych w procesor AMD FX-6300, Six-Core, 95W, 32nm, pamięć 4GB, dysk HDD 500GB oraz monitor 24" 1920x1080.

Stacje przenośne: 4 laptopy DELL Inspiron, i7-4500U, RAM 8GB, 17,3" 1920x1080, HD 1TB + 11 laptopów DELL Inspiron, i7-4200U, RAM 8GB, 17,3" 1600x900, HD 1TB.

2

Serwer wspomagający

Serwer: Dell PowerEdge R720 Rack Chassis 2U z procesorem Intel Xeon E5-2640 2.5GHz, Turbo 3GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, HyperThreading, 6C, 95W i pamięcią RAM 16GB 1333 MHz DDR3 LV; 5HD 600MB HotPlug SAS 6Gbps 10krpm; DVD±RW; 4 porty GBit Ethernet Base-T / IPv6 / iSCSI BOOT, dwoma zasilaczami HotPlug 750 Wat, diagnostycznym panelem LCD na froncie obudowy.

Oprogramowanie systemowe: Windows Server Standard 2008 R2 SNGL OLP NL Acdmc, Windows Server CAL 2008 SNGL OLP NL Acdmc Usr CAL.

Oprogramowanie kontroli jednoczesnych uruchomień: firmowe serwery licencji programów MathCad oraz PeakFit.

 

Dodatkowe elementy ICT

Modernizacje pracowni pod kątem zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej poszerzono ponadto o wsparcie prowadzonych zajęć w nowoczesne systemy multimedialne. Elementami składowymi interaktywnych środowisk nauczania są zakupione tablice interaktywne i systemy zdalnego oceniania.

L.p.

Nazwa

Krótki
opis techniczny

Zdjęcie

1

Tablice interaktywne
(6 sztuk)

Elektroniczna wersja zwykłej tablicy, którą można wykorzystywać jako tablicę suchościeralną, ekran projekcyjny oraz interaktywne narzędzie z możliwością pracy na dowolnej aplikacji dołączonego komputera. W skład zestawu wchodzą: tablica elektroniczna (Interwrite DualBoard Model 1279 w formacie 4:3 z przekątną obszaru roboczego 200 cm), podsufitowy rzutnik multimedialny oraz komputer PC. Tablice interaktywne wspomagają prowadzenie wykładów i prezentacji. Zastosowanie tablicy pozwala na odejście od tradycyjnego sposobu nauczania zwiększając jego atrakcyjność i efektywność.

2

Systemy zdalnego oceniania
(8 kpl.
x 100 sztuk)

Zakupiony system zdalnego oceniania (Interwrite CPS Pulse) jest kombinacją narzędzi umożliwiających interaktywną współpracę wykładowcy ze studentami oraz ocenę rezultatów samego procesu nauczania. Cały ten proces odbywa się w czasie rzeczywistym, co znacznie zwiększa efektywność i możliwość kontroli studenta. Za pomocą bezprzewodowych pilotów studenci mogą odpowiadać w czasie rzeczywistym na zadawane pytania, wybierając numer odpowiedzi na klawiaturze alfanumerycznej pilota. Rezultaty wyświetlane są po chwili na ekranie komputera, na tablicy interaktywnej lub na dużym ekranie przy użyciu projektora w postaci wykresu ukazującego procentowy rozkład odpowiedzi.