Prezentacja Centrum

Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEP) jest jednostką dydaktyczno-naukową, w której zostały zebrane zbiory przyrodnicze zlokalizowane uprzednio w czterech osobnych jednostkach muzealnych:

  • Muzeum Zoologicznym UJ (ul. Ingardena 6)
  • Muzeum Geologicznym UJ (ul. Oleandry 2a)
  • Muzeum Paleobotanicznym UJ (ul. Kopernika 27)
  • Muzeum Antropologicznym UJ (ul. Gronostajowa 9).

Budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej, to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo przeszklony, o powierzchni użytkowej ok. 4700 m2. Na część ekspozycyjną przypada około 2500 m2, na część magazynową około 600 m2, natomiast pozostała powierzchnia budynku to zaplecze pracownicze, pracownie muzealne, sala wykładowa i ćwiczeniowa oraz zaplecze techniczne. Wokół budynku zaprojektowano ciągi komunikacji pieszej, obszary rekreacyjne, zieleńce, parkingi oraz drogi pożarowe. Na zewnątrz w specjalnej gablocie prezentowany jest również model szkieletu gada kopalnego, stanowiącego ogniwo pośrednie pomiędzy archozaurami a dinozaurami o nazwie łacińskiej Smok Wawelski.

Projektując budynek CEP szczególny nacisk położono na funkcjonalność obiektu. Stworzono w nim możliwość jednoczesnego zwiedzania stałej ekspozycji edukacyjnej pt. „Ewolucja Ziemi i życia", ekspozycji historycznej pt. „Gabinet Historii Naturalnej XIX w." oraz wystaw okresowych organizowanych w oddzielnej sali przeznaczonej wyłącznie do tego celu. W tym samym czasie w części dydaktycznej mogą być prowadzone zajęcia dla studentów lub innych zorganizowanych grup. Niezależnie od publicznego użytkowania budynku, w części zamkniętej dla zwiedzających (pracownie muzealne, magazyny ze zbiorami naukowymi, itp.) pracownicy naukowi, doktoranci i magistranci mogą prowadzić badania naukowe, uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach i konsultacjach ze specjalistami z różnych dziedzin oraz prowadzić prace w laboratorium molekularnym.

Powstająca w Krakowie nowa jednostka dydaktyczna powiększyła ofertę popularno-naukową z dziedziny nauk przyrodniczych. Prezentowane na poziomie akademickim oraz w nowoczesnej aranżacji różnorodne zagadnienia umożliwiają wybór tematów dla odbiorców na dowolnym poziomie edukacyjnym.