Centrum Edukacji Przyrodniczej

Nowe, unikatowe w skali całej Polski Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało dzięki połączeniu i pełnemu wykorzystaniu zasobów czterech zbiorów uniwersyteckich: zoologicznego, geologicznego, antropologicznego i paleobotanicznego, które znajdowały się w oddzielnych budynkach. Dzięki połączeniu zasobów edukacyjnych w/w jednostek i ich ekspozycji w specjalnie zaprojektowanym do tego celu gmachu, mogą być one obecnie znacznie lepiej wykorzystane zarówno w realizacji programów dydaktycznych i naukowych, jak i w szeroko pojętej edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych w społeczeństwie.