Budowa Centrum

Podpisanie umowy

   

W dniu 5 kwietnia 2012 r. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Karol Musioł oraz Kwestor UJ dr Maria Hulicka podpisali umowę z Prezesem Zarządu RE-Bau Sp. z o.o. Andrzejem Tombińskim – Generalnym Realizatorem Inwestycji dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie.

            

Fotorelacja z placu budowy

Listopad 2012

 

  

        

Maj 2013

 

  

        

Czerwiec 2013

 

  

        

Lipiec 2013

 

  

        

Wrzesień 2013

 

  

       

Grudzień 2013

 

  

       

Styczeń 2014

 

  

       

Luty 2014

 

  

       

Marzec 2014

 

  

       

Kwiecień 2014

 

  

       

  

       

Maj 2014

 

  

       

Czerwiec 2014

 

Wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku

W dniu 5 sierpnia 2014 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie wydał pozwolenie na użytkowanie budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.