Centrum Komputerowe

Centrum Komputerowe Zarówno we współczesnych procesach technologicznych, jak i badaniach naukowych, w wielu dziedzinach wiedzy oraz życia codziennego używane są coraz bardziej zaawansowane techniki komputerowej analizy danych. Studenci kierunków przyrodniczych i ścisłych muszą być jak najlepiej przygotowani do posługiwaniu się tymi technikami w przyszłej pracy, i muszą opanować wiedzę o zastosowaniach technik komputerowych w wybranych dziedzinach wiedzy. Oznacza to zarówno potrzebę użycia wyrafinowanych technik komputerowych w modelowaniu struktury i dynamiki molekuł, jak i tworzenia geograficznych baz danych, czy używania zaawansowanych technik analizy obrazu cyfrowego, od mikroskopii po zdjęcia satelitarne wykorzystywane przez ekologów i geologów. Codzienny dostęp do wysokiej klasy sprzętu komputerowego na zajęciach dydaktycznych i dla potrzeb analizy danych zapewnią Pracownie w ramach Centrum Komputerowego.

Pracownie w ramach Centrum Komputerowego:

  • Pracownia Chemii Teoretycznej i Komputerowej,
  • Pracownia GIS (Geographic Information System)
  • Studencka Pracownia Komputerowa
  • Doświadczalna Pracownia Komputerowa