Centrum Bionauk

Studenci, którzy wybrali przedmioty biologiczne, jako temat swoich studiów uniwersyteckich, uczą się podstaw wybranej dziedziny nie tylko na wykładach, ale i na wielu zajęciach praktycznych. Współczesna biologia wymaga zrozumienia podstaw pokrewnych dziedzin, jak chemia i fizyka. Wymaga ponadto umiejętności dokonywania rozmaitych pomiarów i badań - zarówno w laboratorium, jak i w terenie. Pomiary te są wykonywane z wykorzystaniem skomplikowanych aparatów, jak spektrofotometry, spektrofluorymetry, urządzenia di analizy kwasów nukleinowych, aparatura do prowadzenia hodowli komórkowych in vitro, mikroskopy elektronowe, mikroskopy optyczne - od najprostszych, do wyrafinowanych mikroskopów konfokalnych, i wiele innych. Centrum Bionauk grupuje pracownie dydaktyczne wyposażone w aparaturę używaną w zajęciach, które są elementami programów nauczania przedmiotów z zakresu nauk biologicznych, na II i III stopniu nauczania. Zajęcia prowadzone w Centrum Bionauk obejmują szeroki zakres tematów, od własności cząsteczek budujących organizmy żywe, po zjawiska zachodzące w komórkach, tkankach i całych organizmach zwierzęcych. Wśród zajęć prowadzących w Centrum Bionauk są ćwiczenia z histologii - uczące różnych technik barwienia tkanek i badania metodami mikroskopii optycznej, genetyki - zajmujące się mechanizmami dziedziczenia cech przez organizmy żywe, neurobiologii - zajmujące się problemami budowy i działania układu nerwowego zwierząt, biochemii - skupione na budowie i reakcjach zachodzących między cząsteczkami, które są niezbędne do funkcjonowania organizmów żywych, biofizyki - zajmujące się zjawiskami zachodzącymi w komórkach żywych, które można opisać prawami fizyki, i wiele innych. Odzwierciadlając multidyscyplinarny charakter współczesnych nauk biologicznych, Centrum Bionauk skupia pracownie wyposażone w aparaturę pomiarową wykorzystywaną do doświadczeń o charakterze biologicznym, chemicznym i fizycznym, a studenci uczęszczający na zajęcia w Centrum Bionauk pochodzą z Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Na Centrum Bionauk składają się zatem następujące Pracownie

 • Chemii Biologicznej
 • Nowoczesnej Syntezy i Fizykochemii Organicznej
 • Biologii Komórki i Immunologii Instytutu Zoologii
 • Technik Fizjologicznych i Histologicznych
 • Neurobiologii
 • Genetyki Molekularnej i Wirusologii
 • Fizjologii i Biochemii Roślin
 • Biologii Komórki
 • Immunologii
 • Biochemii i Biofizyki
 • Mikrobiologii
 • Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin
 • Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej
 • Fizyki Medycznej
 • Biofizyka Molekularna
 • Biosensorów, Pracownia Mikroskopii Fluorescencyjnej
 • Fizyki Atomowej
 • PET (tomografii emisji pozytonów)
 • Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
 • Biochemii Fizycznej