Koordynator Centrum Edukacji Przyrodniczej

Obecny Koordynator

dr hab. Tomasz Wilhelm Pyrcz
Kierownik Muzeum Zoologicznego UJ

Muzeum Zoologiczne UJ,
Centrum Edukacji Przyrodniczej,
ul. Gronostajowa 5,
30-387 Kraków

  • telefon: 12 664 6773
  • e-mail: tomasz.pyrcz@uj.edu.pl

 

Poprzedni Koordynator

  Prof. dr hab. Janusz Wojtusiak
  Muzeum Zoologiczne UJ

Dnia 2 kwietnia 2012 roku zmarł prof. zw. dr hab. Janusz Wojtusiak, kierownik Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1980–2012, pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Zoologii UJ od 1966 roku, pomysłodawca utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ (CEP) oraz koordynator CEP w ramach projektu POIŚ 13.00.01-00-062/08.

Prof. Janusz Wojtusiak był autorem około stu prac naukowych, rozdziałów w książkach publikowanych w Polsce i za granicą oraz wielu artykułów popularnonaukowych. Uznany w kraju i na świecie autorytet w dziedzinie etologii, systematyki i taksonomii owadów, czołowy polski entomolog, badacz światowej fauny motyli, odkrywca wielu nowych dla nauki gatunków motyli, głównie z Afryki i Ameryki Południowej, alpinista, speleolog i fotografik, szanowany dydaktyk. Stały członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,  Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Association for Tropical Lepidoptera, Hiszpańskiego Towarzystwa Lepidopterologicznego SHILAP, Societas Europea Lepidopterologica, wykładowca w University of Nigeria w Nsukka w latach 1982-1986 oraz gościnnie w University of Michigan, wieloletni współpracownik naukowy czołowych muzeów zoologicznych świata, współtwórca zbioru naukowego motyli w Muzeum Zoologicznym UJ. Organizator i uczestnik licznych wypraw naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w tropikalne obszary górskie Ameryki Południowej, Afryki i Azji, pomysłodawca i propagator utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.