Kierownik projektu

prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Wydział Chemii UJ

ul Gronostajowa 2, pok. D319
30-387 Kraków
tel. (+48 12) 686 24 15