Biuro projektu

Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3, pok. 433
30-060 Kraków 

  • telefon: 12 663 2015
  • fax: 12 663 2015